Kategoria: Etyka zawodowa notariusza

Kiedy notariusz może odmówić podpisania aktu? featured image

Kiedy notariusz może odmówić podpisania aktu?

Niejednokrotnie w życiu zdarza się, że pomoc notariusza jest nam niezbędna. Okazuje się jednak, że obecnie szeroko dyskutowana jest kwestia tego, czy zawsze będziemy mogli liczyć na to, że notariusz będzie mógł dany akt prawny podpisać. Notariusz może mieć możliwość powołania się na sprzeczność danego aktu z zasadami współżycia społecznego. W takiej sytuacji może odmówić […]

Read More
Rola notariusza, notariusz jako zawód zaufania publicznego.. featured image

Rola notariusza, notariusz jako zawód zaufania publicznego..

Notariusz to prawnik powołany przez ministra sprawiedliwości, który jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i wykonywania czynności notarialnych. Wykonuje on tak zwany zawód zaufania publicznego.

Read More
Czym jest izba notarialna?.. featured image

Czym jest izba notarialna?..

Notariusz to w Polsce zawód znany i wyjątkowo poważany. Nic dziwnego, że tak jest, bowiem notariusz jest osobą zaufania publicznego, która spełnia ważną funkcję w całym systemie prawnym kraju. Z zawodem notariusza ściśle związane jest pojęcie izby notarialnej.

Read More
Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza featured image

Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza

Każdy notariusz – jako osoba zaufania publicznego wykonująca usługi notarialne – zobowiązany jest do przestrzegania w swojej działalności zasad zapisanych w Kodeksie Etyki Zawodowej Notariusza. Dokument ten w szczegółowy sposób reguluje wszelkie moralne i etyczne aspekty wykonywanego zawodu. Podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się notariusz, świadcząc usługi notarialne to niezależność, uczciwość, bezstronność, rzetelność oraz zachowanie […]

Read More