Tag: notariusz poznań

OC notariusza featured image

OC notariusza

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego notariusza. Obejmuje ono wszelkie szkody i nieprawidłowości, które powstały podczas świadczenia czynności notarialnych. Właśnie dlatego tak ważne jest to, aby notariusz posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Read More
Czy notariusz może udzielić porady prawnej? featured image

Czy notariusz może udzielić porady prawnej?

Warto pamiętać o tym, że notariusz nie udziela porad prawnych w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jeśli więc jest problem prawny, który nie wiadomo, jak można rozwiązać czy potrzebne jest doradztwo najlepiej od razu zgłosić się do adwokata czy radcy prawnego.

Read More
Poświadczenie podpisu u notariusza featured image

Poświadczenie podpisu u notariusza

Poświadczenie własnoręczności podpisu to nic innego, jak złożenie w obecności notariusza podpisu na dokumencie czy uznania podpisu złożonego wcześniej za podpis własnoręczny.

Read More
Jak przekazać majątek bliskiej osobie?.. featured image

Jak przekazać majątek bliskiej osobie?..

Przekazanie majątku osobie bliskiej, musi być poprzedzone dokładnym określeniem sytuacji, w której dane aktywa mają zmienić właściciela. Istotne jest to, czy dobra te mają być przekazane za życia, czy dopiero po śmierci zainteresowanej osoby.

Read More
Czym jest umowa użyczenia? featured image

Czym jest umowa użyczenia?

Osoba nieodpłatnie korzystająca z czyjegoś majątku, uzyskująca przychody z tego tytułu, korzysta z umowy użyczenia. Czym jednak ta umowa jest, jeśli chodzi o szczegóły jej funkcjonowania? O tym słów kilka poniżej.

Read More