Zniesienie separacji – czy to możliwe?.

Separacja jest dla jednych wstępem do rozwodu, a dla innych ostatnią szansą na uratowanie rozpadającego się małżeństwa. Czy możliwe jest zniesienie separacji między małżonkami? W jaki sposób i kto może tego dokonać? Zapraszamy do lektury.

Kiedy zniesienie separacji jest możliwe?

Separacja może zostać zniesiona wyłącznie przy udziale sądu, który zająć się może tą sprawą tylko na zgodny wniosek obojga małżonków. Podobnie, jak w przypadku ustalenia separacji, tak i w przypadku jej zniesienia decyzję podejmuje sąd okręgowy w trybie nieprocesowym. Oznacza to, że chcąc wnieść lub znieść separację, nie trzeba uczestniczyć w procesie na sali sądowej.

Jakie są skutki zniesienia separacji?

W momencie zniesienia separacji zostają zawieszone postępowania o eksmisję jednego ze współmałżonków (jeśli taki proces został wszczęty). Jeżeli małżonkowie korzystają ze wspólnego mieszkania, zawieszeniu ulega proces decydujący o dalszych jego losach.

Ustalenie separacji między małżonkami skutkuje również wprowadzeniem przymusowej rozdzielności majątkowej. Po ustaniu separacji możliwe jest pozostanie w rozdzielności majątkowej lub powrócenie do wspólnoty małżeńskiej. Jeśli małżonkowie mieli wspólnotę majątkową przed separacją i po jej ustaniu chcą mieć rozdzielność, muszą złożyć w tej sprawie zgodny wniosek.

Zniesienie separacji a opieka nad dziećmi

W przypadku zniesienia separacji nie wszystkie części życia małżonków wracają do stanu sprzed ustalenia separacji. Jedną z kluczowych kwestii jest opieka nad małoletnimi dziećmi. W takiej sytuacji sąd orzeka o opiece kierując się wyłącznie dobrem dziecka. Jeśli separacja trwała bardzo długo, może okazać się, że po jej zniesieniu w dalszym ciągu tylko jeden z rodziców będzie mógł sprawować opiekę nad małoletnim dzieckiem.

Definitywne zakończenie separacji

Separacja ulega zakończeniu, gdy jeden ze współmałżonków umrze lub gdy nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego i małżonkowie decydują się na rozwód. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie wtedy, gdy jeden ze współmałżonków ma już nową rodzinę i chciałby zalegalizować związek. Separacja zostaje również definitywnie zakończona, gdy związek małżeński zawarty w kościele zostaje unieważniony.

Decydując się na separację należy pamiętać, że nie jest to definitywne zakończenie związku małżeńskiego.

 

Profesjonalną pomoc w sprawach związanych z separacją, rozwodami czy podziałem majątku znajdziesz na: https://www.kpmm.pl/

, ,