Oryginał a wypisy z aktu notarialnego

Wiele niezwykle ważnych dokumentów jest podpisywanych w obecności notariusza, przy czym na uwagę zasługuje fakt, że klient otrzymuje jedynie wypis z aktu notarialnego. Rodzi to niejednokrotnie wiele pytań i wątpliwości.

Czy wypis z aktu notarialnego posiada taką samą wartość jak oryginał?

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, jednak po otrzymaniu wypisu aktu notarialnego może być absolutnie spokojny, ponieważ jest on tak samo ważny i honorowany jak oryginał. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o czym notariusz informuje najczęściej w trakcie odczytywania aktu, oryginał pozostaje w kancelarii i będzie w niej przechowywany przez dziesięć lat. Postępowanie to reguluje artykuł 95 prawa o notariacie. Po upływie dziesięciu lat kancelaria jest zobowiązana do przekazania każdego aktu notarialnego odpowiedniemu sądowi wieczystoksięgowemu.

Oryginał a wypis z aktu notarialnego

Pomiędzy wypisem a oryginałem aktu notarialnego zachodzą istotne różnice dotyczące na przykład możliwości ich wydania. Warunkiem wydania wypisu jest podpisanie go przez notariusza, przy czym musi się na nim znaleźć także pieczęć notariusza i jego parafka na łączeniu stron. W przypadku pozostającego w kancelarii oryginału procedura wygląda nieco inaczej, ponieważ musi on być podpisany zarówno przez notariusza, jak i przez wszystkie strony czynności.

Wypis z aktu notarialnego, czyli kilka słów na temat liczby wypisów

Wszystkie strony czynności mają możliwość otrzymania nieograniczonej liczby wypisów, o które mogą ubiegać się w godzinach funkcjonowania kancelarii. Jeżeli minie dziesięć lat, to wypisy są także dostępne, jednak należy je odbierać w miejscu złożenia oryginału aktu, czyli we właściwym sądzie wieczystoksięgowym. Notariusz ma obowiązek przekazania wypisów (ich liczba zależy od rodzaju sprawy) do starostwa powiatowego, urzędu gminy, urzędu skarbowego oraz wspomnianego już sądu wieczystoksięgowego.

Każdy, kto korzysta z usług notariusza, powinien wiedzieć, że nie otrzyma oryginału aktu notarialnego. Równoprawnym dokumentem jest wypis, który może być okazywany we wszystkich, wymagających tego sytuacjach. Wszelkie zawarte w wypisie treści są identyczne z zapisem znajdującym się w oryginale aktu notarialnego.

, ,