OC notariusza

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego notariusza. Obejmuje ono wszelkie szkody i nieprawidłowości, które powstały podczas świadczenia czynności notarialnych. Właśnie dlatego tak ważne jest to, aby notariusz posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Czy każdy notariusz musi posiadać OC?

Niejedna osoba zastanawia się, czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego notariusza. Czy można uzyskać zwolnienie od ubezpieczenia OC? Odpowiedź brzmi przecząco. Każdy notariusz musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest ono wydawane przez Ministra Finansów, który działa w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. Błędy wynikające z czynności notarialnych mogą być przyczyną dotkliwych szkód. Oczywiście zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest ograniczony. Wszystko zależy od rozporządzenia, które wydawane jest przez wyżej wymienione organy państwowe.

Minimalna kwota odszkodowania OC wynosi 50 000 euro. Ochrona ubezpieczeniowa chroni notariusza przed konsekwencjami pomyłek popełnionych podczas świadczenia czynności notarialnych. W przypadku, gdy osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń, odszkodowanie zostanie wypłacone przez ubezpieczyciela, a nie notariusza. Błąd zawodowy może przytrafić się każdemu. Należy jednak mieć świadomość, że nie w każdej sytuacji ubezpieczyciel zgodzi się na wypłatę gotówki. W pierwszej kolejności następuje analiza konkretnego przypadku.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty?

Ubezpieczyciel wypłaci pieniądze tylko wtedy, kiedy wina będzie ewidentnie leżeć po stronie notariusza. Pamiętajmy, że wiele przypadków jest na tyle złożonych, że nie można szybko i jednoznacznie określić, czy notariusz popełnił błąd, czy też nie. Często jest tak, że ubezpieczony ma ochotę wziąć na siebie całą odpowiedzialność za nieprawidłowości powstałe w czynnościach notarialnych. Nierzadko osoba poszkodowana jest na tyle namolna i uciążliwa, że mamy ochotę, jak najszybciej załatwić sprawę. Niestety w takiej sytuacji ubezpieczyciel nie zgodzi się na uznanie winy notariusza. Sprawa musi zostać dokładnie wyjaśniona.

Może być również tak, że notariusz nie będzie przyznawał się do winy. W takiej sytuacji następuje analiza szkody, na podstawie której podejmuje się ostateczną decyzję o tym, czy mamy do czynienia z błędem zawodowym, czy też nie.

, ,