Czy notariusz może udzielić porady prawnej?

Warto pamiętać o tym, że notariusz nie udziela porad prawnych w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jeśli więc jest problem prawny, który nie wiadomo, jak można rozwiązać czy potrzebne jest doradztwo najlepiej od razu zgłosić się do adwokata czy radcy prawnego.

Notariusz – czy udziela porad prawnych?

Ustawa prawo o adwokaturze oraz ustawa o radcach prawnych określają, że to adwokaci i radcowie prawni są powołani do udzielania różnego rodzaju porad prawnych. Jednak w niektórych, wyjątkowych sytuacjach o pomoc, poradę prawną można zgłosić się do notariusza. Trzeba wiedzieć przy tym, że nie jest to porada prawna w ścisłym znaczeniu tego słowa. Obowiązująca ustawa prawo o notariacie mówi wyraźnie, że notariusz ma obowiązek udzielić stronom niezbędnych wyjaśnień co do dokonywanych czynności notarialnych. W praktyce oznacza to, że notariusz musi wyjaśnić, jakie będą skutki prawne danej czynności notarialnej.

Notariusz i jego obowiązki

Do notariusza na przykład zgłasza się starsza osoba, która chce swoje mieszkanie przepisać na wnuka. Notariusz informuje wówczas ją, że może ona sporządzić testament, dokonać darowizny czy zawrzeć tzw. umowę dożywocia. W praktyce każda z tych czynności w efekcie końcowym powoduje przejście prawa własności, ale w zupełnie inny sposób. Rolą notariusza jest szczegółowe wyjaśnienie klientowi, czym skutkuje podpisanie danej umowy. Jednocześnie jednak notariusz nie może podpowiedzieć czy darowizna jest lepszym rozwiązaniem niż testament. Może powiedzieć natomiast jakie są skutki napisania testamentu, a co niesie ze sobą darowizna. Ostateczna decyzja, co będzie bardziej korzystne należy jednak do klienta. Jeśli ten chce, aby ktoś przeanalizował jego osobistą sytuację i poradził co warto zrobić, musi zwrócić się już do radcy prawnego lub adwokata. Co jednak ważne, notariusz za swoje porady nie może pobierać wynagrodzenia.

Kiedy warto zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego?

Jeśli pojawia się potrzeba zaczerpnięcia informacji co do spraw, które mają zostać zrealizowane w przyszłości, można za darmo i zupełnie niezobowiązująco umówić się na spotkanie z notariuszem. Jeśli z kolei potrzebna jest porada prawna warto spotkać się z adwokatem czy radcą prawnym, który za to pobiera stosowną opłatę.

, ,