Tag: doświadczenie

OC notariusza featured image

OC notariusza

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego notariusza. Obejmuje ono wszelkie szkody i nieprawidłowości, które powstały podczas świadczenia czynności notarialnych. Właśnie dlatego tak ważne jest to, aby notariusz posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Read More
Oryginał a wypisy z aktu notarialnego featured image

Oryginał a wypisy z aktu notarialnego

Wiele niezwykle ważnych dokumentów jest podpisywanych w obecności notariusza, przy czym na uwagę zasługuje fakt, że klient otrzymuje jedynie wypis z aktu notarialnego. Rodzi to niejednokrotnie wiele pytań i wątpliwości.

Read More
Darowizny od najbliższej rodziny – brak podatku featured image

Darowizny od najbliższej rodziny – brak podatku

Polskie prawo przewiduje, że najbliższa rodzina może uniknąć podatku od darowizn, aby tak się stało, konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków, których niedotrzymanie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego.

Read More
Jak przekazać majątek bliskiej osobie?.. featured image

Jak przekazać majątek bliskiej osobie?..

Przekazanie majątku osobie bliskiej, musi być poprzedzone dokładnym określeniem sytuacji, w której dane aktywa mają zmienić właściciela. Istotne jest to, czy dobra te mają być przekazane za życia, czy dopiero po śmierci zainteresowanej osoby.

Read More
Podział majątku – czy można to zrobić u notariusza? featured image

Podział majątku – czy można to zrobić u notariusza?

Podział majątku to standardowy skutek separacji lub rozwodu. Czynność ta na pewno nie należy do najprzyjemniejszych, ale ze względu na okoliczności – jest konieczna. W większości przypadków podziału majątku dokonuje się na drodze postępowania sądowego. Jednak można to zrobić szybciej i sprawniej. Rozwiązaniem jest notariusz.

Read More