Podział majątku – czy można to zrobić u notariusza?

Podział majątku to standardowy skutek separacji lub rozwodu. Czynność ta na pewno nie należy do najprzyjemniejszych, ale ze względu na okoliczności – jest konieczna. W większości przypadków podziału majątku dokonuje się na drodze postępowania sądowego. Jednak można to zrobić szybciej i sprawniej. Rozwiązaniem jest notariusz.

Jak podzielić majątek u notariusza?

Ludzie rozstają się w bardzo różny sposób – zgodnie lub w wielkiej kłótni. W przypadku braku możliwości zawarcia porozumienia niezbędne jest wszczęcie postępowania sądowego, które określi, jakie części wspólnego majątku przypadną byłym już małżonkom. Jednak w sytuacji, gdy obie strony zgodnie ustalą, w jaki sposób chcą podzielić swój majątek, to wizyta w sądzie jest zupełnie niepotrzebna – wszystkie czynności można przeprowadzić u notariusza. Warunek jest tylko jeden – podział majątku u notariusza może nastąpić jedynie za zgodą obu stron.

Jak to wygląda w praktyce?

Otóż pierwszym krokiem jest ustanowienie rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego, a dopiero później podpisanie stosownej umowy dotyczącej podziału majątku. I chociaż sam podział może być dokonany w formie zwykłej umowy pisemnej, to jednak warto w tym przypadku skorzystać z usług kancelarii notarialnej. Obecność notariusza jest natomiast niezbędna w sytuacji, gdy przedmiotem owego podziału jest nieruchomość. Co ważne – w przypadku zgodności pomiędzy obiema stronami nie ma potrzeby powoływania rzeczoznawców.

Zalety podziału majątku u notariusza

Podział majątku u notariusza cieszy się coraz większą popularnością. I trudno się temu dziwić, gdyż takie rozwiązanie charakteryzuje się wieloma plusami. Przede wszystkim należy tu wspomnieć o finansach – umowa u notariusza jest zazwyczaj dużo tańsza niż postępowanie sądowe, podczas którego trzeba zapłacić nie tylko za samo założenie sprawy, ale także za powołanie rzeczoznawców i ustanowienie pełnomocnika. Koszt takiego procesu może przekroczyć nawet kilka tysięcy złotych. Drugim argumentem przemawiającym za podpisanie umowy o podział majątku u notariusza jest czas. W przypadku zgodności obu stron cała procedura może trwać zaledwie kilka dni. Nie ma konieczności czekania na rozpoczęcie i przeprowadzenie sprawy sądowej, co może trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

Podział majątku przeprowadzony u notariusza to doskonałe rozwiązanie dla osób, które są zgodne co do warunków zawieranej umowy. Wizyta w kancelarii notarialnej pozwala w sposób szybki i sprawny przeprowadzić cały proces – bez ponoszenia zbędnych kosztów i długiego oczekiwania na finał sprawy.

, , ,