Darowizny od najbliższej rodziny – brak podatku

Polskie prawo przewiduje, że najbliższa rodzina może uniknąć podatku od darowizn, aby tak się stało, konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków, których niedotrzymanie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego.

Podmioty, które uprawnione są do zupełnego zwolnienia z podatku (grupa 0)

Na początku trzeba wyjaśnić sobie jedną podstawową kwestię – nie wszyscy członkowie rodziny są zwolnieni z obowiązku podatkowego bez względu na wartość otrzymanej darowizny. Do osób specjalnie uprzywilejowanych należy tzw. grupa 0: małżonkowie, zstępni (np. syn, córka, wnuk), wstępni (np. matka, ojciec czy dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym oraz macocha.

Darowizna przekazana w ramach grupy 0, a więc najbliższej rodziny uprawnia do całkowitego zwolnienia z podatku, nawet jeżeli wysokość darowizny przekroczyła kwotę 9637 zł (co jest podstawą do naliczenia podatku w przypadku grupy 1).

Warunki uzyskania zupełnego zwolnienia

Obdarowany lub spadkobierca z grupy zerowej nie zapłaci podatku, tylko jeżeli dopełni wszystkich formalności. Podstawowym obowiązkiem jest zgłoszenie do właściwego urzędy skarbowego faktu otrzymania takiej darowizny wraz z jej dokładnym udokumentowaniem (w przypadku kiedy jej wysokość przekracza kwotę 9637 zł). Z obowiązku takiego zgłoszenia wyłączone są osoby, w przypadku których umowę darowizny sporządzał notariusz.

Do zgłoszenia w urzędzie skarbowym otrzymania darowizny służy druk SD-Z2, na jego złożenie osoby z zerowej grupy podatkowej mają pół roku od czasu kiedy otrzymały one datek (inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób nieobjętych całkowitym zwolnieniem, mają one jedynie miesiąc na złożenie stosownej deklaracji i opłatę podatku, jeżeli wartość darowizny przekroczyła kwotę wolną od podatku właściwą dla danej grupy).

Skutki niezgłoszenia darowizny

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli nie zgłosimy darowizny, otrzymanej w grupie 0, skutkuje to tym, że zostaje ona opodatkowana na zasadach ogólnych. Oznacza to dla nas nic innego jak to, że darowizna powoduje konieczność złożenia deklaracji i zapłacenia podatku.

Ważna informacja: do limitu kwot wolnych od podatku, a więc tych, które nie wymagają zgłoszenia do urzędu, zalicza się wszystkie darowizny otrzymane od jednej i tej samej osoby w ciągu 5 lat.

, , ,