Tag: zakres usług

Oryginał a wypisy z aktu notarialnego featured image

Oryginał a wypisy z aktu notarialnego

Wiele niezwykle ważnych dokumentów jest podpisywanych w obecności notariusza, przy czym na uwagę zasługuje fakt, że klient otrzymuje jedynie wypis z aktu notarialnego. Rodzi to niejednokrotnie wiele pytań i wątpliwości.

Read More
Czy notariusz może udzielić porady prawnej? featured image

Czy notariusz może udzielić porady prawnej?

Warto pamiętać o tym, że notariusz nie udziela porad prawnych w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jeśli więc jest problem prawny, który nie wiadomo, jak można rozwiązać czy potrzebne jest doradztwo najlepiej od razu zgłosić się do adwokata czy radcy prawnego.

Read More
Elektroniczne poświadczenie dokumentów – założenia i pojęcia. featured image

Elektroniczne poświadczenie dokumentów – założenia i pojęcia.

Ustawa – Prawo o notariacie Art. 97. § 2, wprowadza szereg regulacji dotyczących elektronicznego poświadczenia zgodności z okazanym dokumentem. Oprócz w/w regulacji, w ustawie pojawia się szereg dodatkowych pojęć, definiujących czynności określone przez ustawę.

Read More
Poświadczenie podpisu u notariusza featured image

Poświadczenie podpisu u notariusza

Poświadczenie własnoręczności podpisu to nic innego, jak złożenie w obecności notariusza podpisu na dokumencie czy uznania podpisu złożonego wcześniej za podpis własnoręczny.

Read More
Notarialna umowa zamiany – wszystko, co warto o niej wiedzieć featured image

Notarialna umowa zamiany – wszystko, co warto o niej wiedzieć

Umowa zamiany polega na przeniesieniu własności określonej rzeczy w zamian za zobowiązanie drugiej strony do przekazania własności innego przedmiotu. Stosuje się do niej przepisy wynikające z prawa o umowach sprzedaży. Jest więc to rozbudowana forma umowy kupna – sprzedaży, z założenia przypominająca zasady barteru.

Read More