Notarialna umowa zamiany – wszystko, co warto o niej wiedzieć

Umowa zamiany polega na przeniesieniu własności określonej rzeczy w zamian za zobowiązanie drugiej strony do przekazania własności innego przedmiotu. Stosuje się do niej przepisy wynikające z prawa o umowach sprzedaży. Jest więc to rozbudowana forma umowy kupna – sprzedaży, z założenia przypominająca zasady barteru.

Umowa zamiany a jej przedmiot

Umowa zamiany dotyczy określonych przedmiotów, którymi najczęściej są nieruchomości, bądź określone prawa do nich. Co więcej, mogą one mieć dowolną formę prawną. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by w ramach tej umowy dokonać zamiany np. mieszkania własnościowego na mieszkanie należące do spółdzielni mieszkaniowej. W ramach tej umowy można dokonywać też zamiany pomiędzy budynkami (i ich częściami) a nieruchomościami niezabudowanymi. W niektórych sytuacjach, w treści umowy mogą pojawić się również aktywa finansowe.

Umowa zamiany a akt notarialny

Umowa zamiany ma bardzo często formę sporządzonego aktu notarialnego. Dotyczy to w szczególności tych sytuacji, w których przedmiotem umowy są jakiekolwiek nieruchomości o różnym statusie prawnym. Zasada ta wynika bezpośrednio z Kodeksu Cywilnego a konkretnie – z artykułu 158. W takich przypadkach zaleca się też, by wspomniana umowa miała formę pisemną (choć nie jest to obowiązkowe).

Kiedy dopłata?

Umowa o zamianę może obejmować nie tylko nieruchomości (bądź określone przedmioty), ale też aktywa finansowe. Dotyczy to zwłaszcza tych sytuacji, w których jedna strona zrzeka się praw do nieruchomości o wyższej wartości, na rzecz praw do nieruchomości o wartości niższej. Wtedy osoba uzyskująca w wyniku zamiany nieruchomość niższej wartości, może żądać od drugiej strony umowy zwrócenia choć części różnicy, w postaci stosownej dopłaty. Panują tutaj zasady podobne, jak w przypadku umowy kupna – sprzedaży.

Podsumowując, umowa zamiany jest tylko zmodyfikowaną formą umowy kupna – sprzedaży. Jej zaletą jest pełna dowolność zapisów i możliwość przyspieszenia czynności proceduralnych, bezpośrednio związanych z przeniesieniem własności nieruchomości.

, , , ,