Elektroniczne poświadczenie dokumentów – założenia i pojęcia.

Ustawa – Prawo o notariacie Art. 97. § 2, wprowadza szereg regulacji dotyczących elektronicznego poświadczenia zgodności z okazanym dokumentem. Oprócz w/w regulacji, w ustawie pojawia się szereg dodatkowych pojęć, definiujących czynności określone przez ustawę.

Papierowa dokumentacja i odręczny podpis

Jest to najstarsza forma poświadczenia autentyczności danego dokumentu i wiarygodności osoby, która stwierdza to własnym, odręcznym podpisem. Wygenerowana kopia dokumentu, jest w tym przypadku potwierdzana pieczęcią notariusza i jego podpisem. Wprowadzenie w życie nowej ustawy oznacza, że poświadczenie drogą elektroniczną również jest możliwe.

Poświadczenie podpisem elektronicznym

W myśl ustawy, podpis elektroniczny to dane, które są dołączone do poświadczanych dokumentów, bądź też nierozerwalnie z nimi złączone. Istnieje również rozszerzona, bardziej zaawansowana forma podpisu elektronicznego, który podlega określonym regulacjom:

  1. Jest on w sposób unikalny przyporządkowany konkretnej osobie. Za jego nadanie odpowiedzialny jest podmiot zewnętrzny.
  2. Dzięki niemu, możliwe jest określenie tożsamości osoby podpisującej dany dokument.
  3. Ma on formę certyfikowanych danych, których wykorzystanie przez osobę trzecią nie jest możliwe.
  4. Jest on na tyle powiązany z danym dokumentem, że jakiekolwiek zmiany w jego treści są rozpoznawalne. Oznacza to, że każda edycja dokumentu, umożliwia określenie tożsamości osoby, która go skorygowała.

Pieczęć elektroniczna

Elektroniczne poświadczenie dokumentów przez osobę prawną, realizowane jest za pomocą tzw. pieczęci elektronicznej. Jest to zbiór danych dodanych, lub w inny sposób logicznie powiązanych z innymi, elektronicznymi danymi, potwierdzający autentyczność dokumentu a także jego źródło pochodzenia (w wersji papierowej) i integralność.

Pieczęć elektroniczna pozwala na pełną identyfikację podmiotu, odpowiedzialnego za stwierdzenie autentyczności przedstawionej dokumentacji, gdyż jest ona przypisana wyłącznie do niego.

Podsumowanie

Zasady wprowadzone w ustawie, pozwalają na certyfikację i poświadczenie danych elektronicznych. Niemniej, posiadanie ich w wersji papierowej nadal jest konieczne, chyba, że nie zostały one w tej formie wygenerowane.

 

Potrzebujesz pomocy notariusza? Sprawdź na: www.notariuszrataje.pl

,