Zakup nieruchomości – ile zapłacimy za czynności notarialne?

Sporządzenie aktu notarialnego, poświadczającego nabycie nieruchomości, to czynność, której koszt jest uzależniony od wartości danej nieruchomości. Suma ta jest określona w ustawie.

Ile zapłacimy?

Wartość czynności notarialnej, potwierdzającej nabycie określonej nieruchomości, jest obliczana na podstawie poniższego wzoru:

  • jeśli wartość nieruchomości waha się od 3 tys. zł do 10 tys. zł – za akt notarialny zapłacimy 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 tys. zł,
  • jeśli wartość nieruchomości waha się od 10 tys. zł do 30 tys. zł – za akt notarialny zapłacimy 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 tys. zł,
  • jeśli wartość nieruchomości waha się od 30 tys. zł do 60 tys. zł – za akt notarialny zapłacimy 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 tys. zł,
  • jeśli wartość nieruchomości waha się od 60 tys. zł do 1 mln zł – za akt notarialny zapłacimy 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł,
  • jeśli wartość nieruchomości waha się od 1 mln zł do 2 mln zł – za akt notarialny zapłacimy 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł,
  • jeśli wartość nieruchomości sięga powyżej 2 mln zł – za akt notarialny zapłacimy 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł.

Powyższe kwoty określone są dla czynności notarialnych, które mają miejsce w kancelariach notarialnych. Za czynności, które z jakiś względów zostały sporządzone poza lokalizacją kancelarii notarialnej, notariusz pobiera od nas opłatę w wysokości 50 zł, lub 100, jeśli do czynności doszło w godzinach nocnych (20.00 – 8.00).

Powyższe stawki są kwotami netto. Oznacza to, że do wyliczonych w ten sposób kwot, będziemy musieli doliczyć podatek VAT, w wysokości 23 procent. Jeśli zależy nam na jednoczesnym wpisie do księgi wieczystej, musimy dodatkowo zapłacić 200 złotych. Kwota ta nie jest zależna od wartości określonej nieruchomości.

Kto płaci?

Ustawodawca nie określa, kto ma zapłacić określoną kwotę. Regulacje dotyczące obowiązku zapłaty opłat notarialnych powinny być ujęte w umowie kupna – sprzedaży. Jednak w większości wypadków przyjęło się, że to osoba nabywająca nieruchomość musi uregulować wszystkie koszty związane z dokumentacją notarialną. Dlatego warto je już wcześniej doliczyć do łącznych kosztów zakupu nieruchomości.

, , ,