Spisanie testamentu u notariusza.

Polskie prawo spadkowe przewiduje dwa rodzaje przyznania spadku – ustawowe i na podstawie testamentu. Druga forma wymaga sporządzenia dokumentu, który nabiera mocy prawnej dopiero po śmierci testatora. Testament można spisać własnoręcznie lub sporządzić go u notariusza.

Korzyści wynikające ze spisania testamentu u notariusza

Polskie przepisy dotyczące prawa spadkowego nie narzucają spadkodawcy obowiązku spisywania testamentu w formie aktu notarialnego. Jednak takie rozwiązanie jest bardzo korzystne – i to z kilku powodów. Przede wszystkim sporządzenie dokumentu w kancelarii notarialnej gwarantuje, iż będzie on zgodny ze wszystkimi wymogami formalnymi. Notariusz – jako osoba reprezentująca polski system prawny – posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby zadbać o poprawną formę i treść testamentu. W związku z tym testator może  być pewien, iż jego ostatnia wola będzie wyrażona w sposób precyzyjny i niebudzący niczyjej wątpliwości, a sam dokument zostanie opatrzony wszystkimi niezbędnymi podpisami. Dodatkowo – co szczególnie warto podkreślić – testament sporządzony w formie aktu notarialnego jest dokumentem urzędowym i jako taki jest niezwykle trudny do obalenia. Warto też wspomnieć o jeszcze jednej korzyści sporządzenia testamentu u notariusza. Takie rozwiązanie eliminuje ryzyko zgubienia lub zniszczenia dokumentu, gdyż oryginał aktu – bez względu czy siedzibą kancelarii notarialnej jest Warszawa, Poznań czy maleńka miejscowość – zawsze jest przechowywany u notariusza.

Jak wygląda sporządzenie dokumentu w kancelarii notarialnej

Do sporządzenia testamentu w formie notarialnej nie są wymagane specjalne przygotowania. Każda osoba chcąca spisać ostatnią wolę w ten sposób musi pamiętać o tym, iż to ona decyduje o ostatecznym kształcie testamentu. Notariusz może jedynie udzielać porad i wskazówek co do formy dokumentu i przejrzystości zapisów, ale pod żadnym pozorem nie może być autorem tego dokumentu. Sama procedura sporządzenia testamentu jest bardzo prosta. Wystarczy umówić się z wybranym notariuszem i przyjść do kancelarii z ważnym dokumentem tożsamości. Sporządzony testament zostaje odczytany spadkodawcy, a następnie podpisany w obecności notariusza. Sporządzenie tego dokumentu w formie aktu notarialnego wymaga poniesienia pewnych kosztów (od 50 zł wzwyż). Jednak jest to kwota stosunkowo nieduża – zwłaszcza biorąc pod uwagę ważność i bezpieczeństwo dokumentu.

, ,