Separacja, rozwód i ich skutki prawne..

Podjęcie decyzji o separacji/rozwodzie zawsze jest indywidualną decyzją małżonków. Warto jednak pamiętać, że zarówno w jednym jak i w drugim przypadku mamy do czynienia z określonymi skutkami prawnymi.

Z praktycznego punktu widzenia…

Statystycznie więcej osób decyduje się na separację. O ile rozwód definitywnie kończy małżeństwo (w aspekcie prawnym), o tyle separacja daje czas na ochłonięcie i przemyślenie wszystkich ważnych (i spornych) kwestii. Czy to oznacza, że separacja jest również korzystna z prawnego punktu widzenia? Okazuje się, że nie zawsze!

Notariusz czy sąd?

Separacja wiąże się z określonymi kosztami. Zwłaszcza, jeśli decydujemy się na orzeczenie jej przez sąd. Te same skutki prawne uzyskamy za pośrednictwem notariusza. Warto jednak pamiętać, że nie ma on prawa, by formalnie orzekać o separacji. W praktyce skorzystanie z pomocy notariusza będzie znacznie tańszym rozwiązaniem.

Separacja od strony prawnej

Status separacji pod wieloma względami ma te same skutki prawne co rozwód. Małżonkowie będący w stanie separacji nie mogą dziedziczyć po sobie. Może też powstać pomiędzy nimi obowiązek alimentacyjny. Małżeństwa w separacji mogą też dokonać podziału majątku (oczywiście rozumianego jako wspólny do momentu w którym orzeknięto o separacji). Jeśli takie osoby posiadają dzieci, konieczne staje się ustalenie władzy rodzicielskiej nad każdym z nich.

Podstawowe różnice

W czym więc tkwią najważniejsze od strony prawnej różnice pomiędzy separacją a rozwodem?

  1. Osoby będące w stanie separacji, nie mogą zawrzeć małżeństwa z innymi osobami.
  2. Kobieta będąca w stanie separacji nie może powrócić do swojego pierwotnego nazwiska.
  3. W przeciwieństwie do rozwodu, separacja nie oznacza, że małżonkowie nadal nie mogą sobie pomagać. Zwłaszcza, jeśli wymagają tego względy słuszności.
  4. Stan separacji można znieść. Zwłaszcza, jeśli konflikty pomiędzy obydwoma małżonkami zostaną rozwiązane.

Podsumowując, stan separacji jest znacznie korzystniejszy dla par, które dopuszczają możliwość pogodzenia się w przyszłości. Z kolei pod względem prawnym formalnie nie kończy on małżeństwa (w przeciwieństwie do rozwodu).

, , , ,