Rozwód u notariusza – nowa metoda na zakończenie małżeństwa

Dotąd polskie prawo przewidywało jedynie jeden sposób na rozwiązanie małżeństwa – prawomocne orzeczenie sądu. Jednak być może niedługo sytuacja ta ulegnie zmianie.

Rozwód u notariusza

Nowym pomysłem jest przeprowadzenie rozwodu u notariusza. Cała procedura polegałaby na podpisaniu odpowiednich dokumentów w obecności notariusza oraz prawników obu stron. Metoda ta miałaby być stosowana w przypadku małżeństw, które chcą się formalne rozstać na mocy obopólnego porozumienia.

Rozwód u notariusza daje możliwość szybszego niż na rozprawie sądowej rozwiązania małżeństwa. Nie będzie jednak możliwy w przypadku par, które są skłócone.

Nowej koncepcji rozwodów nie popierają sędziowie. Twierdzą, że instytucja małżeństwa jest zbyt istotna, aby mogli o niej decydować notariusze. Podnoszą również kwestię uregulowania opieki nad dziećmi oraz podziału majątku rozwodzących się małżonków.

Francja pionierem nowej metody na rozwód

Pomysł na rozwód u notariusza pochodzi z Francji. Od początku 2017 roku Francuzi mogą zakończyć małżeństwo na mocy porozumienia stron poprzez notarialną umowę. Musi być ona zawarta w obecności adwokatów każdej ze stron. Sporządzenie aktu jest pierwszym krokiem. Całą procedurę można zakończyć po 15 dniach, w czasie których każdy z małżonków może wycofać się z umowy. Jeśli to nie nastąpi, rozwodząca się para, w obecności notariusza i prawników, podpisuje notarialny akt rozwodu.

Nowa metoda na rozwód wzbudza kontrowersje wśród francuskich intelektualistów. Środowiska katolickie, prawnicy i sędziowie wskazują, że ułatwienie rozwodu może nie być tak korzystne, jak to przedstawiają zwolennicy drogi notarialnej.

Reforma rozwodów pozostawia furtkę dla dzieci rozwodzącej się pary. Na wniosek dziecka o wysłuchanie przez sąd, sprawa z gabinetu notariusza przeniesie się na wokandę. Osoby związane ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony praw dzieci i rodziny podkreślają, że możliwość ta stanowi dla dziecka duże obciążenie i odpowiedzialność, która może mieć destrukcyjne skutki dla jego osobowości.

Pomysł na rozwód u notariusza jest częścią ustawy „Sprawiedliwość XXI wieku”.

, , , ,