Podatek od zakupu nieruchomości..

Nabywając nieruchomość kupujący decydują się na płatności w ratach. Można zatem zawrzeć umowę na większą liczbę rat i je oprocentować. Trzeba tylko ustalić jaka będzie kwota podstawy podatku od czynności cywilno-prawnych.

Co to jest podatek cywilno-prawny?

Podatek cywilno-prawny dotyczy umów, które są zawierany pomiędzy osobami fizycznymi. Reguluje go Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wśród umów objętych tym podatkiem będą m.in. umowy pożyczki, dożywocia oraz umowy kupna – np. wspomniana umowa kupna nieruchomości. W takich przypadkach podatek nalicza, a następnie pobiera notariusz, który sporządza taką umową. Jest ona sporządzona w formie aktu notarialnego. Wartość transakcji jest zwykle podstawą opodatkowania.

Podatek w ratach?

W przypadku, gdy płacimy kilka rat sprawa z podatkiem jest stosunkowo jasna. Jednak znacznie bardziej skomplikowana jest wtedy, gdy rat jest znacznie więcej, np. kilkadziesiąt. Kupujący ma wówczas dowolność. Może spłacać należność w ratach przez cały okres dokonywania płatności. Innym wyjściem jest zapłacenie całego podatku na raz lub część w ratach, a część poprzez jedną zapłatę. Jednak w przypadku oprocentowanych rat pojawia się wątpliwość co brać za podstawę opodatkowania. Czy będzie to wartość rynkowa nieruchomości czy kwota umowy (obejmująca także odsetki)?

Wymiar podatku się nie zmieni

Zgodnie z wspomnianą wcześniej Ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży (w tym sprzedaży nieruchomości) stanowi wartość rynkowa sprzedawanego dobra. Także w tej ustawie w art. 6. ust. 2. jest zawarta informacja, że: „wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów”.

Podsumowując nie ma obaw, że podatek trzeba będzie płacić od wartości całej umowy. Notariusz sporządzający umowę naliczy i pobierze podatek na podstawie wartości rynkowej ceny nieruchomości.

, ,