Notariusz a sprzedaż mieszkania

Zakup, czy też sprzedaż mieszkania, to bardzo ważna i dość skomplikowana transakcja, dlatego też warto wybrać się do Kancelarii Notarialnej w miejscowości Poznań i skorzystać z pomocy profesjonalnego notariusza.

Umowa kupna sprzedaży mieszkania w formie aktu notarialnego

Aby transakcja sprzedaży mieszkania była ważna, zarówno zbywca jak i nabywca, powinni zawrzeć transakcję u notariusza. Ta sama kwestia tyczy się również popularnych umów przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do posiadanego lokalu. Umowy zawarte w innych formach (np. tradycyjna umowa pisemna) będą nieważne i co najważniejsze nie wywoływać będą skutku w postaci przeniesienia odpowiedniego prawa na nabywcę nowej nieruchomości.

Umowa przedwstępna u notariusza

Notariusz może okazać się bardzo przydatny, nie tylko podczas podpisania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, ale również podczas podpisywania umowy przedwstępnej. Jeżeli znajdziemy swoje wymarzone mieszkanie i będziemy chcieli się zabezpieczyć, aby nikt inny nie mógł go kupić, to umowa przedwstępna, jest znakomitym sposobem na tzw. „zaklepanie” interesującej nas nieruchomości. W umowie wstępnej obie strony (sprzedawca i nabywca) zobowiązują się do zawarcia w niedalekiej przyszłości umowy przyrzeczonej.

Na czym polega zawarcie umowy sprzedaży mieszkania u notariusza

Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów notariuszowi oraz oczywiście po sporządzeniu przez niego odpowiedniego aktu notarialnego, przychodzi czas na zawarcie samej transakcji kupna-sprzedaży. Zawarcie transakcji najprościej rzecz mówiąc, polegać będzie na tym, że zarówno sprzedający, jak i kupujący spotykają się w Kancelarii Notarialnej, gdzie notariusz odczytuje treść przygotowanego aktu notarialnego, czyli w tym przypadku umowy sprzedaży nieruchomości. Jeżeli obie strony zgadzają się na wszystkie zapiski zawarte w umowie, to składają pod nią swoje podpisy. Aby transakcja była ważna na umowie swój podpis musi złożyć również notariusz. Po złożeniu podpisów zgodnie z prawem można uznać transakcje kupna-sprzedaży za zawartą.

, ,