Charakterystyka zawodu notariusza

Każda osoba, która pragnie pracować w przyszłości w zawodzie notariusza, musi ukończyć studia prawnicze w stopniu magistra. Następnie wymagane jest przystąpienie do egzaminu notarialnego i odbycie asesury.

Kto może zostać notariuszem?

Bez zdobycia odpowiedniego wykształcenia można pomarzyć o piastowaniu stanowiska notariusza. Dopiero po zdaniu egzaminu notarialnego i po odbyciu obowiązkowej asesury, możliwe jest zdobycie właściwych uprawnień. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każda osoba nadaje się do bycia notariuszem. Osoby pracujące w tym zawodzie powinny być sumienne, godne zaufania i odznaczać się dobrą prezencją. Stanowisko to wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Oczywiście nie można być wcześniej karanym, konieczne jest posiadanie polskiego obywatelstwa oraz wszystkich praw cywilno-obywatelskich. Nienaganna mowa i pismo również jest wymogiem. Notariusz musi być precyzyjny i doskonale obeznany z wszystkimi procedurami, niezależnie od dziedziny prawa. Ogromna wiedza prawnicza i umiejętność praktycznego zastosowania prawa to konieczność. Podobnie zresztą jak świetne przygotowanie merytoryczne i poczucie etyki zawodowej.

Czym zajmuje się notariusz? Jak wygląda kwestia wynagrodzenia?

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która dokonuje czynności wymagających nadania im formy notarialnej, a powołuje i odwołuje go minister sprawiedliwości. Do głównych zadań notariusza zalicza się sporządzanie aktów notarialnych i odpisów dokumentów w celu uwierzytelniania i uwiarygodnienia ich. To do niego należą też sprawy związane z oświadczeniami spadkowymi typu przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu lub zrzeczeniu się spadku. Sporządza on również protesty weksli i czeków.

Notariusz pracuje w kancelarii prawej. Dokumenty poświadczone przez niego nabywają mocy prawnej. Za swoje usługi pobiera on opłaty, które ustalone zostały przez taksę notarialną, czyli notariusz nie może pobrać większej kwoty, gdyż została ona ustanowiona prawnie. Miesięczne zarobki na stanowisku notariusza sięgają od prawie pięciu do ośmiu tysięcy złotych. Osoby prowadzące własną kancelarię notarialną muszą liczyć się oczywiście z dodatkowymi kosztami. Zwykle notariusz wykonuje swoje obowiązki w oparciu o ośmiogodzinny czas pracy. Duży wpływ na zarobki notariusza ma też miejsce, w którym wykonywany jest ten zawód. Możliwe jest pracowanie poza kancelarią, jednakże wiąże się to już z większymi kosztami dla klienta.

, ,