Wszystko o sprzedaży mieszkania w kontekście pomocy ze strony notariusza..

Sprzedaż mieszkania na rynku wtórnym może odbyć się wyłącznie w oparciu o akt notarialny. Jest on niezbędny w procesie nanoszenia zmian do Ksiąg Wieczystych sprzedawanego mieszkania. Bez niego transakcja kupna – sprzedaży domu jest więc nieważna.

Lista niezbędnych dokumentów, które przed podpisaniem umowy należy przedłożyć notariuszowi

 1. Numer Księgi Wieczystej danego lokalu – informacje na ten temat można znaleźć w internecie pod adresem ekw.ms.gov.pl.
 2. Tytuł prawny nabycia nieruchomości przez Sprzedającego:
 • Jeśli nieruchomość została nabyta w drodze spadku, należy przedłożyć akt notarialny, poświadczenie dziedziczenia i prawomocną decyzję, w której Sąd przekazuje nam pełną własność nad spadkiem. Również i w tym przypadku będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego informujące o spłacie zaległego podatku.
 • Jeśli lokal został nabyty jako darowizna, należy przedłożyć akt notarialny z tytułu darowizny. Pamiętajmy, że nieruchomości nabyte w ten sposób wymagają przedłożenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, z którego jasno wynika, że podatek z tytułu spadków i darowizn został w całości uregulowany.
 • Jeśli lokal został nabyty od dewelopera, wymagany będzie akt ustanowienia odrębnej własności lokalu.
 • Jeśli lokal został nabyty na rynku wtórnym, wystarczy akt notarialny dołączony do umowy kupna sprzedaży, w której Kupujący, jest aktualnym Sprzedającym.
 1. Jeśli Księga Wieczysta zawiera hipotekę, należy przedłożyć:
 • zaświadczenie z banku informujące o stanie spłaty kredytu
 • udokumentowane spłaty poszczególnych rat wraz ze saldem kredytu
 • numer rachunku technicznego – jest to rachunek, na który przelewamy poszczególne raty kredytowe
 • zaświadczenie o braku jakichkolwiek umów o charakterze wierzytelności, w którym stroną jest osoba Sprzedająca lokal
 • zaświadczenie w którym bank informuje, że po spłacie wszystkich zobowiązań wobec niego, zwalnia on posiadaną w ramach hipoteki nieruchomość z jakichkolwiek zabezpieczeń formalnych i prawnych.

Obowiązkiem Sprzedającego jest ujawnienie całej prawdy na temat sprzedawanej nieruchomości. Jest to warunek konieczny do finalizacji procesu sprzedaży i zakupu lokalu poznań.

, ,