Korzyści z zawarcia umowy o alimenty w formie aktu notarialnego

Umowa alimentacyjna w formie aktu notarialnego ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu zarządzający alimenty. Taką umowę warto zawrzeć w momencie, kiedy dłużnik dobrowolnie będzie chciał płacić świadczenia. A jakie korzyści to ze sobą niesie?

Tytuł egzekucyjny

Zgodnie z art. 777 kodeksu postępowania cywilnego poza orzeczeniami sądów, takimi jak ugody zawarte przed sądem lub mediatorem, tytułem egzekucyjnym jest również akt notarialny. W takim akcie dłużnik poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniężnej. Skoro umowa alimentacyjna w formie aktu notarialnego stanowi tytuł egzekucyjny, oznacza to, że kiedy sąd nada jej klauzulę wykonalności, będzie stanowiła tytuł wykonawczy i podstawę do wszczęcia egzekucji.

Bez udziału sądu

Umowa alimentacyjna, którą sporządzi notariusz, może być w wielu przypadkach bardziej korzystna niż kierowanie sprawy do sądu. Przede wszystkim w przypadku umowy strony mają możliwość samodzielnego i szybkiego ustalenia odpowiedniej wysokości alimentów, a także osiągnięcie porozumienia co do terminu i formy płacenia należności. W przypadku wyroku sądowego to sąd podejmuje decyzję, czy alimenty rzeczywiście się należą, a także określa ich wysokość. Wnoszenie sprawy do sądu niesie także ze sobą konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego i ustalenia istotnych okoliczności sprawy, co z pewnością wymaga więcej czasu niż spisanie aktu notarialnego. Umowa alimentacyjna jest więc korzystnym rozwiązaniem we wszystkich przypadkach, kiedy strony są w stanie osiągnąć porozumienie bez interwencji sądu.

Moc prawna równa wyrokowi sądowemu

Jeżeli dłużnik pomimo zawarcia umowy nie wywiązuje się z obowiązku płacenia alimentów, akt notarialny można złożyć w sądzie rejonowym i dołączyć do niego wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Następnie umowę alimentacyjną z taką klauzulą należy złożyć u komornika, który przystąpi do egzekucji świadczeń alimentacyjnych. W umowie musi znaleźć się oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, żeby mogła ona stanowić tytuł egzekucyjny. Warto też wiedzieć, że strona dochodząca swoich roszczeń alimentacyjnych w postępowaniu jest zwolniona od opłat egzekucyjnych.

 

Szukasz pomocy przy zawarciu umowy alimentacyjnej? Zajrzyj na: www.notariuszrataje.pl

, , ,