Jak podzielić… kredyt mieszkaniowy?

Rozwód jednoznacznie kończy małżeństwo również pod kątem majątkowym. Co zrobić, jeśli małżonków łączył również kredyt mieszkaniowy? Czy to oznacza, że jeden z nich będzie zwolniony z jego spłaty?

Istota majątku, istota długu

Rozwód od strony prawnej dzieli aktywa małżonków (czyli posiadany przez nich majątek). Kredyt mieszkaniowy nie jest jednak majątkiem małżonków, lecz źródłem jego finansowania (pasywa). W praktyce oznacza to, że małżonkowie nawet po ustaniu małżeństwa są zobowiązani do wspólnego spłacania zaciągniętego zobowiązania.

Jak przenieść dług na jednego z małżonków?

Polskie prawo daje możliwość przeniesienia wspomnianych pasywów na jednego z małżonków. Jeśli jednak mamy do czynienia z kredytem mieszkaniowym, na „konto” wspomnianego małżonka przechodzi również sama nieruchomość. Żeby do tego doszło, muszą zostać spełnione określone warunki.

  1. Beneficjent uzyskanej w ten sposób nieruchomości (jak i źródeł jej finansowania), musi posiadać odpowiednio duże dochody.
  2. Na wspomnianą decyzję małżonków musi zgodzić się bank. Co ważne – sąd nie ma wpływu na podjętą przez wierzyciela decyzję.

Co ważne – przy podejmowaniu wspomnianej decyzji pomocny okaże się notariusz, który uprawomocnia przeniesienie aktywów i finansujących je pasywów na jednego z małżonków.

Przeniesienie własności nie do końca bezpieczne…

Okazuje się jednak, że przeniesienie w ten sposób obowiązku spłaty na jednego z małżonków nie zawsze się sprawdza. Bank nie ma obowiązku kierować swoich roszczeń wyłącznie do osoby otrzymującej nieruchomość wraz z kredytem. W związku z faktem, że na umowie widnieją nazwiska obydwu małżonków, stosowne monity może otrzymywać również małżonek bez nieruchomości.

W tej sytuacji, jeśli poniósł on określone wydatki, może ubiegać się o ich zwrot w formie osobnego postępowania, obciążając w ten sposób rzecz jasna nieuczciwego, byłego małżonka. Czynnikami formalnymi, bardzo pomocnymi w uzyskaniu takiego zwrotu będą przede wszystkim: orzeczenie sądu o podziale majątku, brak istnienia wspólności ustawowej małżeńskiej i dokonana spłata zadłużenia.

, , , ,