Rozdzielność majątkowa – czym jest i komu się opłaca.

Rozdzielność majątkowa to wciąż niezbyt popularne rozwiązanie wśród polskich małżeństw, które zazwyczaj decydują się na posiadanie majątku wspólnego. A tymczasem to właśnie rozdzielność może w wielu sytuacjach uchronić przed przykrymi konsekwencjami finansowymi.

Jakie korzyści daje rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa zakłada, iż domowy budżet jest rozdzielony na dwie części, a każdy z małżonków posiada swój osobisty majątek, którym dysponuje w sposób całkowicie samodzielny. W praktyce oznacza to, iż małżonkowie nie mają wspólnego dobytku, a każde dobro jest własnością jednej ze stron. W niektórych przypadkach może być to bardzo korzystne, na przykład:

  • gdy oboje lub jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą (rozdzielność majątkowa chroni przed ewentualnymi zobowiązaniami finansowymi wobec wierzycieli współmałżonka),
  • gdy jedno z małżonków posiada długi (komornik nie ma prawa zająć majątku osobistego współmałżonka),
  • gdy jedno z małżonków chce zaciągnąć kredyt (rozdzielność majątkowa umożliwia dokonanie tego kroku bez wiedzy i zgody drugiej osoby),
  • gdy jedno z małżonków otrzymuje darowiznę (w przypadku rozdzielności darowizna nie zostaje włączona do majątku wspólnego, ale staje się własnością jedynie osoby obdarowanej).

Zatem rozdzielność majątkowa pozwala gospodarować swoimi środkami finansowymi w sposób zupełnie dowolny, a dodatkowo zabezpiecza przed długami współmałżonka. Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż majątek osobisty jednego ze współmałżonków jest chroniony jedynie w sytuacji, gdy zobowiązania finansowe podlegające egzekucji powstały nie przed, ale już w okresie obowiązywania intercyzy.

Jak sporządzić rozdzielność majątkową

Rozdzielność majątkowa dzieli się na dwa podstawowe rodzajeumowną i przymusową. W przypadku pierwszej z nich niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego, gdyż tylko zawarcie jej w taki sposób wywołuje skutki prawne. W przypadku intercyzy umownej warunkiem jest to, aby dwie osoby potwierdziły chęć sporządzenia dokumentu, jakim jest rozdzielność majątkowa. Notariusz do przygotowania odpowiedniego dokumentu wymaga jedynie aktu małżeństwa (gdy strony są już po ślubie) i pełnej zdolności do czynności prawnej. Nie jest natomiast potrzebne uzasadnienie podjętej decyzji. Natomiast rozdzielność majątkowa przymusowa może być ustanowiona jedynie przez sąd – dzieje się tak w sytuacji, gdy jedna ze stron nie wyraża zgody na takie postępowanie. W tym przypadku osoba wnioskująca musi przedstawić powody, dla których owa rozdzielność jest konieczna.

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona w dowolnej chwili – zarówno przed ślubem, jak i już w czasie trwania małżeństwa. Podobnie jest w przypadku rozwiązania takiej umowy, która w każdym momencie może być zmieniona lub całkowicie unieważniona.

, , ,