Podział majątku małżonków.

Nasze życie podporządkowane jest nie tylko zaspokojeniu podstawowych potrzeb, ale również bardzo często gromadzeniu majątku i środków finansowych. Co zrobić jednak z majątkiem po rozwodzie?

Zanim przejdziemy do kwestii związanych z podziałem majątku ze względu na powstanie rozdzielności majątkowej – czy to wynikającej z mocy ustawy czy też z mocy woli stron – warto podkreślić, że polskie prawo rozróżnia dwa rodzaje majątku, a to majątek wspólny i majątek osobisty. Należy podkreślić, że nawet pomimo trwania związku małżeńskiego i wspólności majątkowej małżonków, ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie wskazuje, że niektóre przedmioty, prawa i wierzytelności pozostają lub wchodzą w skład wyłącznie majątku osobistego jednego z małżonków. Są to między innymi przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej czy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Podział majątku

Podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej, na skutek chociażby rozwodu czy umowy małżeńskiej stron, można przeprowadzić na trzy sposoby – samodzielnie, u notariusza, albo w postępowaniu sądowym. Jak wygląda taki podział i czy zawsze od samych małżonków zależy możliwość wyboru konkretnej drogi?

Podział majątku u notariusza

Najprostszą i najszybszą opcją podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej jest w przypadku zgodnej woli stron jest „dogadanie się stron” w jakiejkolwiek formie. Jeżeli jednak w skład wspólnego majątku wchodziła nieruchomość, konieczna jest wizyta u notariusza. Notariusz zagwarantuje nam nie tylko podział majątku zgodnie z przepisami prawa, ale również podział, który nie będzie mógł być później w żaden sposób podważany.

Warto pamiętać jednak o tym, że podział majątku u notariusza (w formie aktu notarialnego) możliwy jest tylko w przypadku zgodnej woli stron – jeżeli strony nie chcą się dogadać bądź podział majątku nie wydaje się im możliwy, pozostaje wyłącznie droga sądowego postępowania. Wniosek do sadu może złożyć każda z osób, która ma prawa do wspólnego majątku.

Podsumowując, najszybszą drogą do podziału wspólnego majątku jest dogadanie się z drugą stroną i zawarcie takiej umowy w formie aktu notarialnego. Postępowania sądowe w zakresie podziału majątku potrafi trwać czasami nawet kilka lat

 

Potrzebujesz pomocy w ustaleniu podziału majątku małżonków? Zajrzyj na: www.notariuszrataje.pl

, , , ,