Po co potrzebny jest notariat?.

Chociaż zawrzeć z kimś umowę można praktycznie zawsze i z każdym, to jednak bez podpisu notariusza najważniejsze transakcje nie mają mocy prawnej, czyli są nieważne. To notariusz nadaje umowom moc dowodową i wykonalną.

Po co komu notariat?

Głównym zadaniem notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych, dzięki czemu zawarta umowa zostaje uwierzytelniona. Zajmuje się on przygotowywaniem aktów własności, odpisów, protokołów i wyciągów dokumentów. Jego rola sprowadza się do uwierzytelniania dokumentów i podpisów na nich zawartych. Wszystkie te działania mają na celu zabezpieczyć interesy obywateli i ich prawa. Notariusz to osoba do której należy się udać zarówno w przypadku zakupu, jak i sprzedaży nieruchomości. Konieczne jest bowiem uzyskanie poświadczenia kopii aktu notarialnego. Dzięki podpisowi i jego pieczęci zaświadczenia nabierają mocy prawnej, a więc są wiarygodne w oczach urzędów i sądów. Notariat jest więc niezbędny do tego, aby potwierdzić swoje prawo do posiadania danego mieszkania, dzięki czemu nikt nie będzie w stanie tego podważyć.

Należy też pamiętać o tym, że transakcje dotyczące kupna i sprzedaży nieruchomości są skomplikowane i czasami przeciągają się w czasie do paru miesięcy. Trudności pojawiają się podczas starania się o kredyt, kiedy to potrzebne są dokumenty typu poświadczenia z banku czy też wypisy z urzędów. Notariusz jest w stanie znacznie ułatwić i przyśpieszyć całą procedurę, czyli poinformować o tym, co będzie niezbędne. Dzięki temu nie trzeba błądzić po omacku.

Bez notariusza ani rusz – jakie czynności on wykonuje?

Na sporządzenie aktu notarialnego składa się wiele czynności. Notariusz po przyjęciu interesantów, wyraża swoją opinię i proponuje najlepsze rozwiązania oraz dokonuje analiz i szacuje koszty. Zajmuje się też zbieraniem danych, redagowaniem aktów i wysyłaniem projektów. Do jego zadań należą także przekazywanie aktów do urzędów rejestracyjnych i przechowywanie ich w swojej kancelarii. Notariuszowi powierza się likwidację spadku, opłacanie faktur, sprzedaż czy ekspertyzę dóbr oraz ściąganie czynszu.

U notariusza można zasięgnąć porady i liczyć na profesjonalne doradztwo, bez potrzeby sporządzania umowy czy też aktu. Orientacyjne porady są zwykle bezpłatne, zwłaszcza jeśli dotyczy to pierwszej porady udzielonej przez notariusza. Jako, że kancelarie notarialne są miejscami zaufania publicznego, współpracując z nimi, można zabezpieczyć swoje interesy.

—————–

Potrzebujesz pomocy notariusza? Sprawdź szczegóły na www.notariuszrataje.pl

,