Elektroniczne poświadczenie dokumentów – założenia i pojęcia. featured image

Elektroniczne poświadczenie dokumentów – założenia i pojęcia.

Ustawa – Prawo o notariacie Art. 97. § 2, wprowadza szereg regulacji dotyczących elektronicznego poświadczenia zgodności z okazanym dokumentem. Oprócz w/w regulacji, w ustawie pojawia się szereg dodatkowych pojęć, definiujących czynności określone przez ustawę.

Read More
Poświadczenie podpisu u notariusza featured image

Poświadczenie podpisu u notariusza

Poświadczenie własnoręczności podpisu to nic innego, jak złożenie w obecności notariusza podpisu na dokumencie czy uznania podpisu złożonego wcześniej za podpis własnoręczny.

Read More
Darowizny od najbliższej rodziny – brak podatku featured image

Darowizny od najbliższej rodziny – brak podatku

Polskie prawo przewiduje, że najbliższa rodzina może uniknąć podatku od darowizn, aby tak się stało, konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków, których niedotrzymanie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego.

Read More
Kiedy możliwy jest nierówny podział majątku wspólnego?. featured image

Kiedy możliwy jest nierówny podział majątku wspólnego?.

W naszym kraju coraz częściej niestety dochodzi do rozpadów związków małżeńskich. Konsekwencją tego są oczywiście rozwody, a z nimi wiążą się problemy, jeśli chodzi o podział majątku. Zwykle o podziale majątku orzeka sąd, problem pojawia się wtedy, gdy jeden z małżonków występuje o nierówny podział majątku.

Read More
Jak przekazać majątek bliskiej osobie?.. featured image

Jak przekazać majątek bliskiej osobie?..

Przekazanie majątku osobie bliskiej, musi być poprzedzone dokładnym określeniem sytuacji, w której dane aktywa mają zmienić właściciela. Istotne jest to, czy dobra te mają być przekazane za życia, czy dopiero po śmierci zainteresowanej osoby.

Read More