Notariusz – zawód zaufania publicznego.

Notariusz nazywany jest osobą zaufania publicznego – oznacza to, że wypełnia obowiązki publiczne, a jego działalność podlega weryfikacji państwowej. Warto jednak zaznaczyć, że zawód notariusza stanowi swego rodzaju połączenie funkcji państwowej oraz wolnego zawodu – notariusz staje się bowiem jednocześnie przedsiębiorcą, który prowadzi własną firmę, oferując klientom konkretne usługi. Wydaje się więc, że należy przybliżyć zawód notariusza, w celu ukazania jego charakterystycznej specyfiki oraz określenia faktycznego charakteru jego działalności.

Usługi notarialne funkcją państwową

Istotną cechą pracy notariusza staje się fakt, że dokumenty tworzone w ramach jego działalności posiadają charakter państwowy, stając się dokumentami urzędowymi wysokiej rangi.

Wobec tego wszelkie kwestie prawne i dokumentacyjne, formalności związane ze sprawami spadkowymi, przenoszeniem darowizny, sprzedażą lub zakupem nieruchomości oraz wieloma innymi kwestiami prawnymi odbywają się przy udziale notariusza. Dzięki temu osoby zainteresowane mają sposobność uniknąć żmudnych i długotrwałych rozpraw sądowych oraz dokonywania kosztownych konsultacji prawniczych. Notariusz spełnia wspomniane funkcje w jednym biurze, dlatego stanowi wygodne i skuteczne rozwiązanie wobec wielu spraw.

Prywatna działalność notarialna

Notariusz może być także określany jako przedsiębiorca prywatny – za podobną jego charakterystyką przemawia praca na własny rachunek, za którą notariusz pobiera stosowne wynagrodzenie. Ponadto ponosi on pełną odpowiedzialność za popełnione błędy i ewentualne szkody, jakie mogłaby przynieść jego działalność. Dodatkowo notariusz podlega przepisom prawa, odnoszącym się do zwalczania nieuczciwej konkurencji – wspomniane cechy wydają się specyficzne dla wolnych zawodów, dlatego usługi notarialne klasyfikują się na pograniczu prywatnej działalności oraz usług o charakterze publicznym i państwowym.

Reasumując, można uznać, że notariusz to zawód wysokiej potrzeby – z tego względu biura notarialne obecne są w każdym mieście. Również Poznań posiada bogatą ofertę omawianych usług.

 

Więcej informacji znajdziesz na: www.notariuszrataje.pl

,