Notariusz a zakup nieruchomości – na co przygotować się przed wizytą?

Chcąc sfinalizować zakup nieruchomości, musimy skorzystać z usług notariusza. Dopiero nasz podpis na akcie notarialnym sprawia, że realnie stajemy się jej posiadaczami. Zanim jednak przystąpimy do finalnego podpisu, warto wiedzieć o kilku ważnych rzeczach.

Wysokość opłat

Wybierając odpowiedniego notariusza, zawsze sugeruj się jakością świadczonych usług, profesjonalizmem pracy, ale też… cenami. Choć ustawa w miarę jasno precyzuje wysokość opłat za czynności notarialne, to jednak dopuszcza pewne furtki.

Ile możesz zapłacić? Tutaj bardzo ważna jest wartość transakcji…

 1. Kwota do 3000 zł – 100 zł
 2. Kwota od 3000 zł do 10 tys. zł – 100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3 000 zł (max. 310 zł)
 3. Kwota od 10 tys. zł do 30 tys. zł – 310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł (max. 710 zł)
 4. Kwota od 30 do 60 tys. zł – 710 zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000 zł (max. 1 010 zł)
 5. Kwota od 60 tys. zł do 1 miliona zł – 1 010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł (max. 4 770 zł)
 6. Kwota od 1 do 2 milionów zł – 4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 mln zł (max. 6 770 zł)
 7. Kwota powyżej 2 mln zł – 6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł, a w przypadku czynności dokonywanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7500 zł.

 
Jeśli kupujemy nieruchomość na rynku prywatnym (bezpośrednio u dewelopera) wartość taksy wzrośnie o 1,5 raza, ponieważ opłacie będzie podlegać zarówno samo przeniesienie własności, jak też umowa deweloperska.

Rodzaje dokumentów

O wymaganych dokumentach powinien nas poinformować sam notariusz. Samo podpisanie umowy za pośrednictwem notariusza powinno odbywać się w jego siedzibie. Warto jednak podkreślić, że są okoliczności (np obłożna choroba), które dają prawo obydwu stronom transakcji na podpisanie wspomnianego aktu w domu osoby chorej (ewentualnie w innym miejscu, gdzie ona akurat przebywa).

Dokumenty o które notariusz może nas poprosić to najczęściej:

 • dokumenty tożsamości,
 • wypis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego,
 • umowa przedwstępna zakupu nieruchomości (dotyczy to zarówno umów cywilno – prawnych jak i notarialnych),
 • pełnomocnictwo jeżeli działamy w imieniu innego podmiotu
 • zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu.

Jak będzie wyglądać wizyta?

Wizyta u notariusza rozpocznie się od odczytania treści aktu notarialnego a także – sprawdzenia tożsamości wszystkich zainteresowanych stron. Następnie odczytane zostaną wszystkie pozostałe załączniki (na życzenie którejkolwiek ze stron).

Kolejnym krokiem będzie uiszczenie stosownych opłat (nie wszystkie kancelarie honorują karty). Następnie na stosownej dokumentacji zostaną złożone podpisy – zarówno wszystkich zainteresowanych stron, jak też notariusza. Dopiero w tym momencie zakup nieruchomości jest sfinalizowany.

, , , ,