Notariusz a umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy dotyczy takich rzeczy, które mogą przynosić określone dochody, a więc może być podpisywana względem ziemi, ale także wszelkiego rodzaju przedmiotów i praw majątkowych. Często jest mylona z najmem, jednak daje więcej możliwości.

Formy umowy dzierżawy

Umowa dzierżawy może być zawierana w formie ustnej, jednak w przeważającej większości zawiera się ją w formie pisemnej. Bez pisma będzie ona uważana za zawartą na czas nieoznaczony. Jeżeli natomiast stronom podpisującym umowę albo też samemu dzierżawcy zależy na tym by dzierżawa była ujawniona w księdze wieczystej dla danej nieruchomości wówczas konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej. W takim wypadku konieczny jest notariusz, który potwierdzi podpisy na umowie. Bez umowy w formie pisemnej sąd wieczystoksięgowy nie jest w stanie dokonać wpisu dzierżawy do księgi wieczystej.

Nieco inaczej ma się sprawa dzierżawy nieruchomości rolnej. Dzierżawca, który chce uzyskać prawo pierwokupu po 3 latach wykonywania umowy musi zadbać o jej zawarcie na piśmie z pewną datą, którą poświadcza notariusz. W przypadku, gdy dojdzie do sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje jej dzierżawcy. Ale tylko gdy umowa dzierżawy posiadała formę pisemną i pewną datę i była wykonywana przynajmniej 3 lata od tejże daty. Ponadto gdy nabywana nieruchomość znajduje się w składzie gospodarstwa domowego dzierżawcy oraz lub gdy jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.

Czynsz dzierżawny, wypowiedzenie dzierżawy oraz jej czas

Czynsz dzierżawny jest podstawowym obowiązkiem dzierżawcy i powinien być również potwierdzony w umowie dzierżawy. Ponadto powinno się stwierdzić czy zawiera się ją na czas nieoznaczony czy też oznaczony. Maksymalny czas związania stron umową dzierżawy to 30 lat. Po tym okresie strony mogą postanowić w aneksie do umowy o przedłużeniu jej na dalszy czas. Umowę dzierżawy można wypowiedzieć w każdym momencie, zachowując termin wypowiedzenia jaki jest przewidziany w umowie lub ustawie.

, , ,