Nieruchomość w spadku – co powinniśmy wiedzieć?

Zwykle cieszymy się na wieść o otrzymaniu spadku, gdyż może oznaczać to znaczne powiększenie majątku lub napływ gotówki. Pamiętajmy jednak o tym, by zadbać o dopełnienie wszelkich formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości.

Kto może odziedziczyć spadek?

Po śmierci właściciela nieruchomości może ona trafić do spadkobiercy lub spadkobierców, którzy zostali wymienieni w testamencie lub ustalonych w postępowaniu spadkowym zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Jeżeli zmarły pozostawił testament to w pierwszej kolejności obowiązujące będą jego zapisy.

W przypadku braku testamentu ustalani zostają dziedzice ustawowi. W pierwszej kolejności są to małżonek, dzieci zmarłego lub zstępni dziecka, jeżeli nie dożyło ono otwarcia testamentu. W drugiej kolejności brani pod uwagę są rodzice spadkodawcy, jego rodzeństwo lub zstępni rodzeństwa. W dalszej kolejności brani pod uwagę są dziadkowie i ich zstępni. W przypadku braku spadkobierców ze wszystkich tych grup nieruchomość przechodzi na własność państwa lub gminy, gdzie zamieszkiwał zmarły.

Podział spadku

Sprawa jest prosta, jeśli jest tylko jeden spadkobierca. W tym wypadku wystarczy, że przyjmie on spadek lub go odrzuci. Jeżeli jednak spadkobierców jest kilku, konieczne jest podzielenie spadku. W przypadku nieruchomości jest to trudniejsze niż gdy w grę wchodzą pieniądze na kontach bankowych. Najczęściej w takiej sytuacji jedna osoba przejmuje prawa do nieruchomości spłacając przy tym pozostałych spadkobierców. Podstawą do tego mogą być ustalenia sądu lub odpowiednie zapisy dokonane u notariusza.

Zapłata podatku

Należy pamiętać również o tym, że otrzymanie spadku wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku. Z tego obowiązku zwolnieni są spadkobiercy według ustawodawcy najbliżej związani ze zmarłym – małżonek, dzieci, wnuki oraz rodzice i dziadkowie. Pozostałe osoby dziedziczące nieruchomość mają obowiązek uiścić podatek w przeciągu sześciu miesięcy od nabycia prawa do majątku. Mogą to zrobić u naczelnika właściwego urzędu skarbowego poprzez druk SD-Z2.

Zobowiązania, którymi objęta jest nieruchomość

Gdy otrzymujemy w spadku nieruchomość, powinniśmy niezwłocznie zapoznać się z zapisami zawartymi w jej księdze wieczystej. Dzięki temu poznamy wszelkie zobowiązania, którymi może być ona objęta (jak na przykład hipoteka lub dzierżawa).

, , ,