Kiedy możliwy jest nierówny podział majątku wspólnego?.

W naszym kraju coraz częściej niestety dochodzi do rozpadów związków małżeńskich. Konsekwencją tego są oczywiście rozwody, a z nimi wiążą się problemy, jeśli chodzi o podział majątku. Zwykle o podziale majątku orzeka sąd, problem pojawia się wtedy, gdy jeden z małżonków występuje o nierówny podział majątku.

Kiedy następuje nierówny podział majątku?

W czasie rozprawy sądowej o nierówny podział majątku sąd nie bierze pod uwagę tego, jaka jest wysokość zarobków małżonków. W tym wypadku nie liczą się zarobki, lecz względy etyczne. Dlatego też każdy argument powinien zostać potwierdzony odpowiednimi dowodami, a także najlepszym rozwiązaniem będzie przedstawienie świadków, którzy potwierdzą argumenty.

Do takiego niejednorodnego podziału może nastąpić, gdy małżonkowie byli w długoletniej separacji. Wtedy oczywiste jest, że jedna ze stron przyczyniła się bardziej, a druga mniej do powstania prawnie wspólnego majątku, więc byłoby to bardzo niesprawiedliwe, gdyby mimo to każdy otrzymał równy podział.

Takie same konsekwencje może mieć niejednorodne przyczynienie się do powstania majątku. Nie chodzi tu jedynie o kupno różnych rzeczy, lecz także wykonywaną pracę na rzecz rodziny. Jednocześnie wiąże się to z tym, że bierze się pod uwagę całokształt starań o zaspokojenie potrzeb wspólnie założonej rodziny.

Sąd uwzględnia więc nakład pracy, jaki został przekazany, aby przykładowo wychować dzieci, albo zajmować się gospodarstwem domowym.

Jeśli jedna ze stron głównie zajmowała się domem i dziećmi, a druga zarabiała, to niekoniecznie musi dojść do nierównego podziału majątku, ponieważ każda ze stron przyczyniała się do zaspokojenia potrzeb wspólnej rodziny.

Jednak jeśli jedna ze stron pracowała na majątek i zajmowała się gospodarstwem domowym, a druga jedynie wydawała i marnotrawiła pieniądze, a w domu przebywała bardzo rzadko, to jest już to podstawa do tego, aby majątek został podzielony nierówno. Oczywiście na udowodnienie tego przydadzą się faktury, rachunki, wyciągi bankowe, lecz także zeznania znajomych i sąsiadów, którzy potwierdzą argumenty przedstawiane przez stronę występującą o nierówny podział.

Pomoc

Ludzie podchodzą do związku małżeńskiego często z taką nieświadomością i bez w pełni ukształtowanego uczucia, że niestety do takich sytuacji, jak tu opisywana będzie dochodzić coraz częściej. Czasem warto skorzystać z pomoc kancelarii (sprawdź tutaj), która pomoże przypisać dany majątek trwale do danej osoby, co może być częścią rozwiązania problemu.

, , ,