Depozyt notarialny

Depozyt notarialny jest jednym ze sposobów na zabezpieczenie pieniędzy płatnych po zawarciu umowy. Zgodnie z art. 108 ustawy prawa o notariacie, notariusz ma prawo przyjąć na przechowanie pieniądze w walucie polskiej lub obcej w celu wydania ich konkretnej osobie oraz w związku z dokonywaną w swojej kancelarii czynnością notarialną.

Przyjęcie pieniędzy w depozyt

Jak wynika to za art. 108 notariusz może przyjąć pieniądze w depozyt w związku z dokonywaną w swojej kancelarii czynnością notarialną. Nie ma zamkniętego katalogu czynności, z którymi może być powiązany depozyt notarialny. Taką czynnością może być np. sprzedaż mieszkania – w przypadku umowy sprzedaży notariusz może przyjąć na przechowanie pieniądze na opłacenie transakcji. Z przyjęcia pieniędzy w depozyt notarialny sporządzany jest protokół, w którym wymieniane są warunki wydania pieniędzy kupującym.

Po co depozyt?

Depozyt notarialny znajduje zastosowanie przede wszystkim w przypadku umów sprzedaży nieruchomości. Sprzedający mogą żądać wpisania do umowy sprzedaży klauzuli, z której wynika, że w przypadku niezapłacenia przez kupującego ceny za mieszkanie, własność mieszkania przenoszona jest od razu z powrotem na sprzedających. Ponieważ taki wpis jest niezgodny z prawem, zastosowanie w tej sytuacji znajduje właśnie depozyt notarialny. Kupujący przed zawarciem umowy sprzedaży wpłacają na rachunek bankowy notariusza odpowiednią kwotę, a tym samym sprzedający zyskują gwarancję, że po podpisaniu umowy sprzedaży notariusz przekaże na jego rachunek bankowy pieniądze złożone w depozyt notarialny.

Dlaczego warto?

Przede wszystkim depozyt pozwala na zabezpieczenie obu stron transakcji – sprzedający wie, że kupujący dysponuje wymaganą kwotą, natomiast kupujący może w ten sposób uniknąć wpłacania sprzedającym pieniędzy przed dokonaniem zakupu. Jednocześnie kupujący ma pewność, że upragniona rzecz stanie się jego własnością, a należna kwota w bezpieczny i szybki sposób trafi do sprzedającego. Wystarczy, że zostaną spełnione warunki zawarte w protokole przyjęcia do depozytu notarialnego. Ponadto pieniądze złożone w depozyt notarialny znajdują się na specjalnym rachunku bankowym prowadzanym przez osobę zaufania publicznego – notariusza. Jest to więc bezpieczny sposób na przechowanie określonej kwoty potrzebnej do zrealizowania umowy zawartej ze sprzedającym.

,