Audyt prawny nieruchomości

Inwestycja w nieruchomość wiąże się zazwyczaj z długotrwałym procesem decyzyjnym. By kupić nieruchomość musimy w nią zaangażować dosyć poważne środki oraz ponieść inne koszty związane z transakcją. Przed zakupem powinno się zatem sprawdzić stan prawny nieruchomości.

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości?

Dokładne zbadanie faktycznego stanu prawnego nieruchomości jest bardzo trudne, zwłaszcza, gdy nie posiadamy profesjonalnej wiedzy prawniczej. Nie można sobie jednak pozwolić na zlekceważenie tej kwestii, ponieważ może się to wiązać z bardzo dużym ryzykiem finansowym. Duża część inwestorów (zwłaszcza przedsiębiorców) przeprowadza badanie „badania due diligence”, czyli audytu prawnego nieruchomości.

Co to jest audyt prawny nieruchomości?

Audyt prawny nieruchomości to przede wszystkim szczegółowa analiza jej stanu prawnego oraz ryzyka jakie może się wiązać z inwestycją środków finansowych w dany zakup. Kwestie, na które najbardziej jest kładziony nacisk podczas audytu prawnego to istnienie obciążeń związanych z nieruchomością (np. istnienie hipotek), roszczeń innych osób (np. poprzednich właścicieli) oraz istnienie umów najmu lub dzierżawy nieruchomości. Audyt bardzo często weryfikuje też czy budynek jest zgodny z przepisami prawa budowlanego oraz wymogami dotyczącymi wpływu na środowisko. Audyt prawny nieruchomości powinien być prowadzony przez wykwalifikowanego audytora, który posiada doświadczenie oraz wiedzę prawną, ale też zasięga opinii u takich specjalistów jak notariusz, rzeczoznawca majątkowy, czy budowlany. Wszelkie informacje zdobyte podczas audytu powinny być poufne.

Jakie są korzyści płynące z audytu?

Inwestor zlecający przeprowadzenie „badania due diligence” zapewnia sobie pewność, że zachował należytą staranność przed nabyciem nieruchomości w stosunkach gospodarczych. Zrezygnowanie z takiego badania może mieć bowiem poważne konsekwencję. W przypadku wykazania zaniedbania w tej kwestii, inwestor nie będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i roszczeń odszkodowawczych od sprzedającego nieruchomość. Oczywiście audyt prawny nie zwalnia kupującego z przeprowadzenia audytu finansowego i podatkowego. Ponadto audyt umożliwia dogłębne zbadanie historii oraz stanu faktycznego nieruchomości, gdyż zbywca musi udostępnić do wglądu dokumenty nieruchomości umożliwiające zweryfikowanie jej stanu.

, , ,